Výlet do lesoparku Furča

V sobotu 15.septembra 2018 sme sa s deťmi z klubu vybrali na výlet do lesoparku Furča. Cestovali sme MHD a pešo sme prešli až k vodojemu. Pri ohnisku sme začali piesňami a modlitbou a vybrali sme sa po tímoch na pátračku po lesnej cestičke. Na konci čakal deti za splnené úlohy sladký poklad a po ceste naspäť opekačka na ohnisku, kde už bolo všetko prichystané. Po posilnení hrali deti ešte hry a vylúštili šifrovačku.  Tento výlet bol podporený finančne z projektu mesta Košice DAMKO 2018 a prispel na cestovné a odmeny pre deti.