Čo robíme

Kluby pre deti: Raz mesačne organizujeme pre deti vo veku 5 – 12 rokov kluby v priestoroch Evanjelickej materskej školy na Muškátovej 7 v Košiciach.  Organizujeme ich v spolupráci s OZ Detská misia ako tematicky orientované párty pre deti (napr. jablková párty, balónová párty a iné). Je to čas, asi 2 až 3 hodín, keď sa deti môžu nielen niečo naučiť, ale sa aj hrať, súťažiť, spievať, no zároveň aj zažiť čas prijatia rovesníkmi ale aj vedúcimi, ktorí sa im dobrovoľne venujú. Zároveň dobrovoľníci v dorastovom veku môžu byť príkladom a vzorom pre tieto deti, ktoré mnohokrát nemajú príležitosť mať takéto vzory v rodinách a pozitívne to formuje ich osobnosť a charaktery.

 

Veľkonočné a vianočné programy pre deti: Pred sviatkami organizujeme program pre deti vo veku 5 – 12 rokov v priestoroch Átrium klubu v Zuzkinom parku v Košiciach so scénkou, hrami, súťažami, piesňami, poučným príbehom, tvorivými dielňami, kde sú pozývané deti z Košíc.

 

Denné letné tábory pre deti: V júli organizujeme päťdňový denný tábor pre deti vo veku od 6 do 11 rokov. Každý tábor je tematicky orientovaný (napr. Farebná planéta, V oblakoch, Cesta vláčikom a iné). Deti prichádzajú ráno pred ôsmou a odchádzajú domov medzi štvrtou a pol piatou poobede. Medzitým ich čaká super program, pripravený vedúcimi a pomocníkmi. Jeden deň v týždni odchádza celý tábor na celodenný výlet.

 

Výlety do prírody: Občasne organizujeme výlety do prírody pre deti ale aj dospelých, či celé rodiny. V apríli je to každoročne výlet do Zádielu a v novembri výlet na Lajošku. Boli sme už v Jasove, na Šarišskom hrade, pod Vyhliadkovou vežou, na Bankove, v Slovenskom raji.

 

Športové aktivity: Počas školského roku organizujeme pre deti a mládež súťaže a turnaje vo florbale, basketbale a futbale v telocvični na Špeciálnej základnej škole na Inžinierskej ulici v Košiciach.