6. denný letný tábor „V krajine nebeských vtákov“

Občianske združenie Kairos a Evanjelický a.v. cirkevný zbor Košice-Terasa
organizujú
letný detský denný tábor

pre dievčatá a chlapcov  od 5 do 10 rokov

Kedy?    od 04.07. (pondelok) do 08.07.2011 (piatok)

Kde?     v priestoroch  Evanjelického gymnázia na Škultétyho ul. 10 v Košiciach

–          zraz od 7:30 do 8:00

–          pestrý program od 8:00 do 16:00

–          vyzdvihnutie detí rodičmi od 16:00 do 16:30 (ak chcete dieťa vyzdvihnúť skôr, dajte nám ráno vedieť)

Program tábora: hry, krátky biblický program, piesne, tvorivé dielne, súťaže, výlet do prírody,  …

Cena:     20,00 € na týždeň, v prípade, že by dieťa prišlo len na vybrané dni, platí sa   5,00 € na deň. V cene sú zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný režim,    nákup materiálov na aktivity.

prihláška pdf, prihláška doc