Potáborové stretnutie

Všetkých táborníkov z krajiny nebeských vtákov pozývame 10. septembra na Alpinku o 10,10 hod. sa začína Potáborové stretnutie, info