Adopcia na diaľku

Projekt Deti Afriky zastrešuje OZ Kairos s podporou oboch Evanjelických zborov v Košiciach.