Kontakt

KAIROS Košice
Vodárenská 636/3
Košice – mestská časť Sever
040 01

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42327261

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko
Číslo účtu: 17269508/5200
IBAN: SK13 5200 0000 0000 1726 9508

Email: ozkairoskosice@gmail.com