Kto sme?

Sme občianske združenie Kairos Košice a naším cieľom je:

  • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • prispievať k ochrane a tvorbe životného prostredia,
  • prispievať k vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže,
  • podporovať rodinu ako základnú spoločenskú jednotku,
  • podporovať toleranciu, priateľstvo a rešpekt naprieč etnickými skupinami a sociálnymi vrstvami,
  • podporovať aktívne zapájanie mládeže do pôsobenia v spoločnosti a regióne,
  • pomáhať rodinám a mladým ľuďom pri zvládaní výchovných a vzdelávacích ťažkostí,
  • rozvíjať pozitívny vzťah detí a mládeže k prírode, kultúre, športu a iným etnikám,
  • rozvíjať životné zručnosti detí a mládeže znevýhodnených prostredím,
  • poskytnúť pozitívne vzory a zdravé vzťahy sociálne znevýhodneným deťom a mládeži.

 

Stanovy_Kairos_Kosice_OZ