Výlet v okolí Košíc – február 2016

Výlet v okolí Košíc - február 2016