Výlet do Slovenského raja

 Tomašák

Keď sme ráno vstali
a ruksaky sme vzali,
nasadli sme do vlaku,
nebo bolo bez mraku.

Na Tomašák šli sme svorne,
hľadali sme farby rôzne.
I keď strmý bol kopec,
Zvládli sme ho! Jasná vec!

Pekný deň je za nami,
Zaspávame s hviezdami.
                               rod. Sanovci