DLT Dobrodružná plavba

Aj vďaka podpore mesta Košice cez projekt DAMKO 2018 prebiehal druhý júlový týždeň letný denný tábor pre deti s názvom Dobrodružná plavba, ktorý organizovalo Občianske združenie Kairos Košice v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi na Slovensku, Košice-Terasa a Občianskym združením Detská misia. Na tábore sa zúčastnilo 70 detí a 30 dobrovoľníkov – dospelých a dorastencov. Spoločne sa „plavili“ cez rôzne moria na ostrovy námorníkov, záchrany či rybárov. Od rána do neskorého popoludnia deti, rozdelené do siedmych súťažných tímov, hrali námornícke a vodné hry, pátračky, hľadali poklad, vyrábali morské ostrovy aj lode, ktoré púšťali v Hornáde, pozerali divadlo, prednášky o moriach, lodiach aj rybároch, spievali piesne a počúvali a učili sa zaujímavé a poučné biblické príbehy. Príspevok mesta sa použil na zaplatenie prenájmu školských priestorov, v ktorých tábor prebiehal a na nákup tímových šatiek a odmien pre deti.