5. Letný denný tábor – „Dobrodružná plavba“

Letný detský denný tábor pre dievčatá a chlapcov  od 6 do 10 rokov

Kedy?     od 05.07. (pondelok) do 09.07.2010 (piatok)

Kde?      v priestoroch  Evanjelického gymnázia na Škultétyho ul. 10 v Košiciach

Program tábora: hry, krátky biblický program, piesne, tvorivé dielne, súťaže, výlet do prírody,  …

Cena:     20 € na týždeň, v prípade, že by dieťa prišlo len na vybrané dni, platí sa 5 €  na deň. V cene je zahrnuté:desiata, obed, olovrant, pitný režim, nákup materiálov na aktivity.

Prihláška na stiahnutie

Vyplnenú prihlášku pošlite, prosím, poštou najneskôr do 11.júna 2010 na adresu: Adriána Némethová, Popradská 7, 040 11 Košice.

Viac informácií na t.č. 0902 111286, alebo  055/6445937  od 19.00  do 21.00 hod.