7. denný letný detský tábor „Vláčikom do sveta“

Občianske združenie Kairos a Evanjelický a.v. cirkevný zbor Košice-Terasa
organizujú
letný detský denný tábor

pre dievčatá a chlapcov od 5 do 11 rokov

Kedy? od 02.07. (pondelok) do 06.07.2012 (piatok)

Kde? v priestoroch Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. v Košiciach

– zraz od 7:30 do 8:00
– pestrý program od 8:00 do 16:00
– vyzdvihnutie detí rodičmi od 16:00 do 16:30 (ak chcete dieťa vyzdvihnúť skôr, dajte nám ráno vedieť)

Program tábora: hry, krátky biblický program, piesne, tvorivé dielne, súťaže, výlet do prírody, …

Cena: 30,00 € na týždeň, v prípade, že by dieťa prišlo len na vybrané dni, platí sa 7,00 € na deň. V cene sú zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný režim, nákup materiálov na aktivity.

prihláška pdf, prihláška doc