8. Letný detský tábor „V oblakoch“

Občianske združenie Kairos a Evanjelický a.v. cirkevný zbor Košice-Terasa organizujú letný detský denný tábor

pre dievčatá a chlapcov od 5 do 11 rokov

Kedy? od 30.06. (nedeľa) do 05.07.2013 (piatok)

Kde? v priestoroch Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. v Košiciach

Nedeľa – pestrý program pre deti aj rodičov od 15:00 do 18:00 h

Pondelok-štvrtok:    – zraz od 7:30 do 8:00 – pestrý program od 8:00 do 16:00

Piatok:                        – plánovaný výlet do prírody

Program tábora: hry, krátky biblický program, piesne, tvorivé dielne, súťaže, návšteva  letiska a múzea letectva, výlet do prírody,  …

Cena: 30,00 € na týždeň, v prípade, že by dieťa prišlo len na vybrané dni, platí sa 7,00 € na deň. (len  pondelok  až  piatok,  nedeľa  so spoločným programom s rodičmi je zdarma). V cene sú zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný režim, cestovné, nákup materiálov na aktivity, odmeny.

prihláška vo formáte pdf

prihláška vo formáte doc