DLT „Dobrodružná plavba“

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v., Košice-Terasa
Občianske združenie Kairos Košice
Občianske združenie Detská misia
organizujú aj tento rok pre dievčatá a chlapcov od 6 do 11 rokov

Denný letný detský tábor “Dobrodružná plavba“

Kde? v priestoroch Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. v Košiciach

Kedy? od 09.07. (pondelok) do 13.07.2018 (piatok)

prihláška