DLT „Let vesmírom“

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v., Košice-Terasa
Občianske združenie Kairos Košice
Občianske združenie Detská misia
organizujú aj tento rok pre dievčatá a chlapcov od 6 do 11 rokov

Denný letný detský tábor “Let vesmírom“

Kde? v priestoroch Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. v Košiciach

Kedy? od 10.7. (pondelok) do 14.07.2017 (piatok)

…prihláška*pdf

…prihláška*doc