Výlet do Slovenského Raja

Pozývame všetky deti od 8 rokov, ale aj dospelých a celé rodiny

15. júna 2013 (sobota) na výlet do Slovenského raja.

 

…viac info