Kluby pre seniorov

V rámci aktivít občianskeho združenia nechceme zabúdať na tých, ktorí sú už v poproduktívnom veku a hľadajú nový zmysel života. Chceme im dať možnosť sebarealizácie a reintegrovania do spoločnosti, a to nielen na úrovni ich rovesníkov ale aj iných generácií. Z tohto dôvodu by sme pre nich chceli pripraviť aktivity, ktoré im pomôžu získať nové vedomosti potrebné pre ich ďalší život, tráviť čas pri hodnotných diskusiách, pri tvorení, pri veselých stretnutiach s deťmi, zažiť pocit užitočnosti a dôležitosti pri odovzdávaní svojich zručností a skúseností deťom.

O všetkých aktivitách Vás budeme včas informovať.